בניינים עצמאיים למכירה

למכירה בניין עצמאי במתחם איילון