בניינים עצמאיים להשכרה

להשכרה בניין עצמאי במתחם איילון